Friday, May 25, 2007

แผนการยึดประเทศไทย ของ มุสลิม

เรื่อง แผนการยึดประเทศไทยใน 20 ปี พวกโจรใต้เงินหวยไปสนับสนุนโจรสมุนก่อการร้ายภาคใต้ และพวกนี้คอรับชั่นได้หลายหมื่นล้านแล้ว ซึ่งไม่เกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทยที่หม่อมอุ๋ยโดนจับได้ว่าคอรับชั่นเมื่อปี49 จึงชิ่งหนีลาออกไปก่อน เพราะตอนนั้นปี49เงินทุนสำรองระหว่างชาติหายไปแปดแสนล้านโดยแบงคชาติอ้างว่า เมืองไทยทะเลาะกัน นักลงทุนถอนหุ้นหนีออกเกือบ80%เลยทำให้เงินทุนสำรองระหว่างชาติไหลออกไปบัญชีไหนไม่มีใครทราบ หายไป800000ล้านบาท พอมาปี50 แบงคชาติบอกว่านำเงินบาทไปแลกเงินดอล ได้กำไร600000ล้านบาทแต่หัก3%300000 ล้านบาท หายไปบัญชีไหนไม่มีใครทราบ พอมาล่าสุดบอกว่าแทรกแซงค่าเงินบาท1ล้านล้านบาทบอกว่านำเงินบาทไปซื้อดอลยังต่างประเทศเพื่อให้เงินบาทอ่อนลงเพื่อแทรกแซงแต่ทีนี้มีบัญชีผีตกแต่งขึ้นเงินเข้าบัญชีแบงค์ต่างเทศจริงแต่ชื่อใครมิทราบ ส่วนที่เหลือบอกว่าเอาไปใช้ช่วยในกระทรวงต่างๆ สรุปเกิดบัญชีผีขึ้นอีก ช่วยจริงแต่แอบเก็บส่วย ซึ่งถ้าขืนเป็นอย่างนี้เรื่อยๆประเทศไทยเจ๊งเพราะแบงค์ชาติคือหัวใจหลักสำคัญของไทย จึงอยากขอความอนุเคราะห์ให้ท่านช่วยหาหลักฐานเอาผิดแบงค์ชาติคือคุณธาริสา วัฒนเกศ ผู้ว่าแบงค์ชาติซึ่งแบ่งเงินคอรับชั่นเป็นล้านๆให้คนในกระทรวงการคลังและคนในแบงคชาติ ซึ่งกระทรวงอื่นไม่ได้กิน จึงอยากให้คตส และสตง เข้ามาปราบปรามด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง โดยให้มีบอร์ดแบงคชาติเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวต่างชาติ10ชาติมาคานอำนาจไว้แบงคชาติไว้เพราะหัวใจสำคัญคือแบงคชาติ ซึ่งแบงคชาติ หลักการและเหตุผล เนื่องจาก มุสลิมโลก ต้องการครองโลก และโดดเดี่ยว สหรัฐอเมริกาและ ยุโรป ด้วยการ เอาเอเชีย (ไทย-ลาว-เขมร-เวียดนาม-พม่า-และมาเลเซีย) รวมเป็นรัฐอิส ลาม หรือเป็น เครือข่าย ผนวกกับอินโดนีเซียเป็นฐานต่อสู้อเมริกาและยุโรป โดยใช้ มาเลเซียเป็น รัฐบาลกลาง โดยมุสลิมโลก นำมุสลิมจากซีเรีย ลิเบียและอาฟกานิสถาน เข้ามาฝึก อาวุธและการสื่อสาร ให้มุสลิมในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงอินโดนีเซีย( ซึ่งมีคนจน มาก) เชื่อมโยงถึงฟิลิปปินส์(ซึ่งมีคริสต์มาก) และมาเลเซีย(อิสลาม เข้มแข็ง) โดย เฉพาะประเทศไทย(เพราะมีพุทธมาก) ซึ่งในปัจจุบันให้ ดร.มหาเธ แห่ง มาเลเซีย เป็น ผู้นำมุสลิมในภูมิภาคเอเซีย แผนการระยะยาว ได้เริ่มปฏิบัติการมาราว 40 ปีแล้ว โดยพยายามเพิ่มประชากรมุสลิมใน ประเทศไทย ด้วยวิธีของศาสนาอิสลาม คือชายอิสลามให้มีภรรยาประจำได้ 4คน (เมื่อมี ลูกแล้วจะ หย่าหรือเลิกไปมีภรรยาใหม่อีกก็ได้ เพื่อจะได้เร่งการมีลูกมีประชากร อิสลามได้ มากและเร็วขึ้น) จากนั้น กก.อิสลาม จะส่งเด็กไทยอิสลามไปเรียนในระดับประถมและมัธยม หรืออาชีวะใน ประเทศมาเลเซีย-อินโดนีเซียหรือชาติอาหรับ (เพื่อให้เลือดมุสลิมเข้ม ข้น) เพราะ ค่าใช้จ่ายถูก โดยกก.อิสลามในประเทศไทยส่งเงินไปช่วยจนจบ(สำหรับใคร ที่ไปบรูไน เรียนฟรี) ส่วนคนมีฐานะให้ไปเรียนระดับปริญญาที่ลิเบีย อิหร่านเป็น ต้น ต่อจาก นั้นได้มีการ วางคนมุสลิมเข้าไปในวงการเมืองและในวงราชการ เพื่อให้ นักการเมือง มุสลิมได้บริหารบ้านเมือง และไปจัดแถวให้ข้าราชการมุสลิมอยู่ใน ตำแหน่งสำคัญใน หน่วยงานราชการ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศมุสลิม แผนการระยะสั้น เรียกแผน ตาลาตี๊ต่ำปง เป็นแผนต่อจากแผนแรก โดยมุ่ง จะยึดครอง ประเทศไทยเป็นประเทศมุสลิมให้ได้ ภายใน 20 ปี (2547-2567) เป้าหมายสำคัญ คือในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ.2569) จะยึดประเทศไทยได้ทั้ง หมด โดยแผน ระบุไว้ว่า "วันที่ไทยจะเศร้าที่สุด คือวันที่ในหลวงสิ้นประชนม์" โดยมาเลย์จะ เป็นผู้รับแผนปกครองไทย และจะใช้กฎหมายอิสลามปกครองประเทศ (มี หนังสือปกที่มหาเธ ใส่เสื้อสีแดง ในเอกสารลับของมุสลิม) เป้าหมายและวิธีดำเนินการ ผู้นำย้ำให้พยายาม ทำให้คนไทยแตกแยกกัน ทำให้พุทธแตกแยก ทำลายสถาบัน พระมหา กษัตริย์ ภายใต้โครงการ ตาลาตี๊ต่ำปง มุ่งหมายทำลายสถาบันพระมหา กษัตริย์ไทย โดย วางมุสลิมเป็นนักการเมือง เข้าสังกัดทุกพรรค นโยบายเชิงรุกในการยึดครองแผ่นดินไทย ภายใน 10 ปี กลยุทธ์ที่ใช้มีดังนี้ (ตาลาตี๊ต่ำปง) ต้องเจาะให้ไทยมันเลือดไหลหมด ตัว แล้วมัน จะค่อยๆตายโดยที่ 1. ต้องยุยงมันให้ทะเลาะกันในหมู่พระสงฆ์ นักการเมือง นักศึกษา ประชาชน ทำลาย สถาบันพระมหากษัตริย์ ต้องใช้เงินในการทำ CD ให้สถาบันเสื่อม ต้อง ใช้เงินมากก็ ยอม ทำลายติดต่อกัน โดยส่งคนเข้าทุกพรรค 2. การขโมยเด็กไทยพุทธที่ทำมา 39 ปีแล้ว ต้องทำต่อ นำมาฝึกการ โจรกรรม ทำระเบิด เด็กที่ฝึกไว้เหลือไม่กี่ร้อย คงต้องใช้เงินไปซื้อเด็กทางภาค เหนือ อิสาน หรือ แหล่งสลัมในภาคกลาง ถ้าไม่ได้เด็กไทยพุทธตามจำนวน ก็ต้องหลอกล่อพ่อ แม่มุสลิม ว่า ขอลูกส่งไปเรียนนอกประเทศไทย แต่ต้องไปเรียนภาษาอาหรับที่ปอเนาะ ทางภาคใต้ ก่อน เอาเด็กอายุ ไม่เกิน 10 ปี 3. การจ้างคนทำลายพระสงฆ์และวัดไทย ยังต้องทำต่อเนื่อง เอาคนของเรา แทรกเข้าไปใน วัดไทยให้มากที่สุด และวางคนตีโอบทางภาคเหนือลงมาโดยเร็ว โดยใช้ มุสลิมผู้ใหญ่ เข้าไปค้าขายโรตีและของที่ระลึก 4. อย่าให้คนไทยพุทธและอิสลาม 3 จังหวัดใต้มีการศึกษา ให้เผา โรงเรียน ฆ่าครู สร้างปอเนาะเพื่อการปลุกระดม 5. เพิ่มประชากรมุสลิม ให้ชายหญิงแต่งงานเมื่อมีอายุ 12-13 ปี เพื่อ เร่งสร้าง กลุ่มมุสลิมที่เข้มแข็ง 6. ดึงเศรษฐกิจไทยมาเป็นของเรา ต้องเร่งทำ ให้ใช้มุสลิมพื้นที่เข้า ซื้อที่ดิน และกิจการรีสอร์ทโรงแรมตามชายทะเลทุกแห่ง และทุกแหล่งท่องเที่ยว ต้องให้เปลี่ยน มือมาเป็นของมุสลิมและให้คลืบคลานไปถึงกรุงเทพฯ ไม่ต้องห่วงเรื่อง เงิน 7. เร่งทำลายกิจการในทุกพื้นที่ทุกกิจการ โดยเรียกคนมุสลิมที่ทำ งานอยู่ใน กรุงเทพ เข้ามาวางระเบิดธนาคาร สถานที่ราชการ การไฟฟ้า โชว์รูมรถ สถานีรถไฟ รถ ขนส่ง ท่าอากาศยาน ศูนย์การค้า ปั๊มน้ำมัน ก่อนลงมือทำต้องแจ้งให้ มุสลิมใน พื้นที่รู้ก่อน จะได้ไม่ไปโดนลูกหลง 8. ให้เพิ่มเจ้ามือหวยมาเลย์ ไปยังทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน เราต้องเป็น เจ้ามือเพียง ผู้เดียว พื้นที่ใดยังมีคนพุทธเป็ฯเจ้ามือ ให้ฆ่าทิ้งเสีย รับซื้อ หวยรัฐบาล หวย ออมสิน อื่นๆ แม้เพียง 1 บาทก็รับซื้อหมด ให้มันงมงายเล่นหวยมาเลย์ ออกรางวัล สัปดาห์ละ 4 ครั้ง เดือนละ 16 ครั้ง รางวัล ABCD 4ตัว มันไม่ถูกเรา รวย เงินฆ่า มันเอง เราครอบครองได้ทั้ง 3 จังหวัด เพราะรางวัลสูงกว่าหวย ไทย X ทักษิณ ไป แล้วยิ่งทำง่าย 9. การฆ่าคนพุทธเพิ่มมุสลิม ทำให้ได้วันละ 2,000 คน เดือนละหกหมื่น คน ปี ละ 720,000 คน การที่คนของเราไปแต่งกับพุทธดึงคนมา ได้ลูกจะเป็น มุสลิมปีละ 5 ล้านคน อันนี้ต้องทำให้ได้ หลังจากนั้นจะทวีคูณ เป็นการกลืนคนโดย ง่าย การมี มุสลิมมากไว้ต่อรองเป็นสิ่งสำคัญ 10. แย่งชิงผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดี โดยใช้สุลต่านหรือองค์หญิงที่ เกิดจากรายา ประไหมสุหรี่ ก็ต้องทำ เลือกแต่งงานกับคนมีเงินมีตำแหน่งในรัฐบาล กิจการทองคำ สายการบิน เรือเดินทะเล นักการเมือง กระจายเรื่องนี้ลงในมุสลิมทุก คน 11. การครอบงำกิจการการเงินทุกองค์กร การมีเงินคือการมีอำนาจ ใส่หัว มุสลิมทุกคน ไว้ โดยการช่วยให้มุสลิมคุมการคลัง การเงินทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชน ทุกกระทรวง และกิจการโทรคมนาคม วางมุสลิมไว้ในตำแหน่งสูงๆทุกจังหวัด ทุก อำเภอ ทุกตำบล หรือแม้แต่การเงินในวัดไทยก็ต้องใช้คนมุสลิมเข้าไปใกล้ให้ ได้ทำบัญชีของ วัด ในกิจการของ KTB ได้ผลพอประมาร ต้องเข้าไปในธนาคารอื่นด้วย เช่น ธนาคาร สงเคราะห์ และธนาคารของของชาติต่างๆ 12. การสร้างสถานการณ์เรื่องมุสลิมใต้ถูกรังแก ต้องทำต่อเนื่องเพื่อ ให้เกิดความ เข้าใจผิดมากๆ ให้กลุ่มอัลไคด้ารู้ เพื่อส่งต่อให้เจไอ เข้าวางแผน ทำลายล้างมัน 13. การทำแผนที่จุดสำคัญในกรุงเทพและเมืองใหญ่ๆในไทย ต้องเร่งทำให้ เสร็จ เด็ก เราส่งไปเรียนตามสถาบันต่างๆ เวลาว่างให้ช่วยเร่งทำ การเงินไม่ต้อง ห่วง ใช้เงิน ค่าแรงจากเงินที่เรียกค่าคุ้มครอง 4 จังหวัดภาคใต้ เสร็จแล้วส่ง ให้ MD ดำเนิน การต่อ MD[มหาเธ> 14. การปลุกระดมโดยวางคนเข้าไปในกลุ่มมุสลิมในอยุธยา นครสวรรค์ ดอย ปุย และที่ บ่อเกลือชายแดนเหนือทุกจังหวัด ต้องเร่งทำให้เหมือนที่ทุ่งครุ ตลิ่งชัน หนอง จอก มีนบุรี พัทลุง เชียงราย บางแสน ให้ทำต่อเนื่อง ส่วนโรงเกลือ มุสลิมเราเอา คนข้ามไปฝั่งเขมรได้หุ้นคาสิโน และตามออเดอร์ ตะเข็บชายแดน รวมซื้อ หุ้นคาสิโน ที่เกาะสอง เราจะเอาภาคใต้ทั้งหมดไว้ก่อน เร่งสร้างมัสยิดเล็กๆ อย่า ให้คนไทย พุทธรู้ตัว เร่งแทรกซึมเหมือนน้ำ 15. รวบรวมเงินของมุสลิมที่ร่ำรวยให้มากกว่าเดิม ส่งเด็กมุสลิมอื่น ที่ไม่ใช่ลูก ไปเรียนที่อัฟกานิสถานเดิมได้ผลดีเร่งทำต่อเนื่อง เราต้องยึดไทยให้ ได้เหมือนที่ ยึดอินเดียใน 10 ปีเราจะกลืนไทยพุทธให้หมดและจะเร็วยิ่งขึ้น ถ้า มุสลิมได้เรียน เพิ่มแขนงแพทย์ให้มากๆ 16. การวางคนสืบทอดระยะยาว ปลูกจิตสำนึกบ่อยๆ ท่าน MD บอกว่า ถึงแม้ รุ่นท่านไม่ ทันก็ต้องทำต่อไป โดยมีรุ่นเรารุ่นเด็กสืบทอดไปในทุกเรื่องที่วางแผน ไว้ เลือก เด็กฉลาดรับงานด้านศาสนา ปลูกฝังทำเพื่ออัลเลาะห์ ได้ขึ้นสวรรค์ การ สร้างผู้นำ ในทุกๆกลุ่มสำคัญ โดยเฉพาะนักรบแผน 2 4 8 16 32ใช้ได้เสมอ เน้นการ ฟังมวลชน ผู้ใหญ่ 17. การล่อใจให้คนไทยพุทธให้เปลี่ยนศาสนาเป็นมุสลิม โดยให้+++้เงิน ดอกเบี้ยไม่ มีดอก ปีต่อไปมีดอกเล็กน้อย หวังผลภายหน้า เขาจะช่วยเงินกลับมาภาย หลัง ให้ทำต่อ ไปเหมือนโซ่ 18. การเข้าฮุบกิจการของหุ้นส่วน ให้ดูว่าส่วนใดไม่ระวังตัว ให้บอก เจไอเข้า ดำเนินการฆ่าหุ้นส่วน แล้วดึงกิจการมาเป็นของเรา ต้องให้อยู่ในมือ มุสลิมเท่า นั้น 19. ให้อำนวยความสะดวกตามชายแดนที่ติดกับไทย ให้มันเล่นคาสิโนของเรา ให้ได้เงิน มันมากที่สุด ส่งคนของเราตีสนิท สืบถามเรื่องกิจการภูเก็ต กระบี่ พังงา ให้ช่วย ติดต่อซื้อกิจการด้านการท่องเที่ยวให้อยู่ในมือเรา 20. เป็นที่น่ายินดีขณะนี้เร่งส่งคนของเราเข้าแดนไทยให้มากที่สุด ก่อนที่มันจะ สำรวจทะเบียนใหม่ การมีถิ่นฐานในไทย เราจะได้ซื้อที่ดินของมันให้ มาก ก่อนที่มัน จะกั้นแดน เราล้ำที่ดินทุกตารางเซ็นต์ 21. ทุกครั้งที่มีโอกาสต้องขอโน่นขอนี่ให้มากที่สุด การวางตัวคนเข้า พรรคการ เมืองและเป็นข้าราชการระดับสูง สู่เส้นทางบริหาร และเข้าใกล้ KING ( ในหลวง) และ แหล่งศาสนาที่ใหญ่มากที่สุดคือ ธรรมกาย เอาคนของเราใช้เงินไปทำบุญ ซื้อใจ เมื่อ เสร็จแล้ว แฟกซ์ส่งไปที่ KLS จำไว้ 22. เร่งการต่อรองให้เราปกครองตนเอง ให้มีกฎหมายอิสลามใน 3 จังหวัด ชายแดนภาค ใต้ ต้องเร่งทำ เพื่อการแยกดินแดนออกมาง่ายภายหลัง 23. ปลุกเร้าให้มุสลิมขับไล่ทหารออกไปโดยเร็ว ไม่ให้คุ้มครองครู มุสลิมและคน พุทธที่นอกกรอบให้ออกไปจากพื้นที่ 3 จังหวัดขณะนี้การฝึกเด็กของเรา ทำไม่สะดวก กลุ่มปะนาเระถูกจับตา เราต้องเข้าป่าทางบาโจ และบูโด ให้หน่วยกล้า ตายของเราฆ่า คนของพุทธ ในเขตหนองจิก เพื่อดึงความสนใจไปด้านโน้น 24. เรื่องยาเสพติด ถ้าโดนกวนมากๆ ให้ย้ายฝั่งไปเขมรหรือลาว ของที่ ผลิตแล้วใน เกาะสองให้เร่งขาย สะสมเพื่อกิจการใหญ่ของเรา ถ้าโดนจับให้ทุ่มเงิน จ่ายตำรวจ ท้องถิ่น ถ้ามันขัดขืนฆ่าทิ้งแถวพรุ 25. การแลกเงินไทยเป็นดอลล่าร์ ให้แลกเปลี่ยนทุกวัน ไม่ให้ธนาคารไหว ตัว ทำ เศรษฐกิจมันให้ทรุด ให้มุสลิมซื้อบัตรเงินหรือแซงวั่นอื่นๆ ที่ เกี่ยวกับการ เงิน ให้แทรกแทรงกิจการการเงินให้ได้มากที่สุด รวมทั้งการดึงเงินใน พระสงฆ์ไทย ให้มาฝากในธนาคารของเรา 26. การนำรายได้เพิ่มจากอาหารคนและสัตว์ดีมาก เร่งสร้างอาหารฮาราล ส่งขาย อาหรับ เงินจากการขายอาหารแมวสุนัข ะช่วยเพิ่มมุสลิมในยุโรป จีน ญี่ปุ่น สหรัฐ ออสเตรเลีย และฝรั่งเศส 27. ระวังการดักฟังสื่อสาร เอกสารทุกเรื่องที่ประชุมเก็บให้มิดชิด เด็กใหม่ที่ รับคำสั่งให้แน่ใจว่าข้อมูลไม่รั่วไหล อย่าให้จดบันทึกบ้านไทยพุทธ ที่พ่อแม่ถูก ฆ่า ดึงเด็กมาเป็นของเรา สอนให้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ ย้ำประวัติ ศาสตร์ อิหม่าม ถูกฆ่า1ให้ฆ่าพระ10 อุสต๊าสถูกฆ่า1 ให้ฆ่าครู10 ประโคมข่าวมุสลิมลี้ ภัยไปหา MD สร้างเหตุการณ์มุสลิมลี้ภัยใต้ให้มากยิ่งขึ้น ออกข่าวให้มุสลิมกลาง ส่งเงินมา ขอ ความเห็นใจจากทั่วโลก ทำให้มันเสียชื่อมากที่สุด เราจะได้ยึดครองได้ ง่าย เร่ง ดึงเด็กไทยพุทธให้ไปเรียนที่ปีนัง อัพแลนด์ ให้ได้ 1000 คน เพื่อการ ปลูกฝัง ขณะ นี้สายรายงานว่า ได้ปักธงลงบางพื้นที่ว่า เราได้ดินแดนไทย 28. ผูกขาดการขายสินค้ากัยพ่อค้าชาวไทย ให้เปลี่ยนชื่อสินค้าทุกชนิด ของเราเป็น ชื่อทางยุโรป รวมถึงน้ำมันปิโตรเลียม ซื้อเข้าเมื่อราคาไทยต่ำ ส่ง กลับให้มาก เมื่อราคาไทยสูง 29. ให้เงินเจ้าหน้าทางชายแดนไทย ให้ช่วยเหลือกิจการของเรา ซื้อพรรค การเมือง ไทย ทำลายศาสนาพุทธ สถาบันชาติ สถาบันกษัตริย์ โดยด่วน www.333ii.com www.macvcdx.com สองเวบนี้เป็นเวบไซด์ลามกสุดของไทยครับขายซีดีนู้ดเขาขายจนรวยได้เงินหลายหมื่นล้านแล้วจึงเรียนมาเพื่อโปรดยึดทรัพย์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปราบเวบไซด์ลามกของไทย ขอความอนุเคราะห์ปราบเวบไซด์ลามกของไทยด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง โดยท่านเข้าไปที่+++เกิล พิมพ์คำว่า แอบถ่าย จะปรากฏเวบโป๊เป็นร้อยของไทยครับ แต่ที่เรทเอ็กซ์สุดของไทยคือ www.333ii.com www.nisitsai.com ส่วนใจความภาษาอังกฤษข้างล่างรบกวนท่านให้ทุกประเทศทั่วโลกมาประชุมที่ไทยเพื่อให้กระทรวงไอซีทีทุกประเทศปราบเวบไซด์ลามก โดยใช้โปรแกรมข้างล่างดังกล่าวปราบจักขอบพระคุณยิ่ง Project prevent blog www.camfrog.com absolutely run out of by program Anticamfrog beta1.0 by faculty of techonlogy education information by university rangsit that your country could download program free by search open www.rsu.ac.th and open search faculty of techonlogy computer education information but your country should issue policy that all internet café,shop of sell computer should install program anticamfrog make by Visual C#.Net installWindow version 2006 380 KB that easy for install in program and don’t use area in Pc computer that make work by back office in backgrounmode (If your country blog webside dirty sex by this program Visual C#.Net installWindow version 2006 380 KB that easy for install in program and don’t use area in Pc computer that make work by back office that make blog use verbal sex by use super virus computer that webside about sex in google 100 million webside sex dirty will destroy or use verbal buy gun or gun,amfetamine ,sex,hidden,nude,suck,by this program. In the conclusion webside buy or sell gun ,amfetamine ,sex dirty will destroy but your country should this program all computer in your country only. หมายความว่า ปล่อยไวรัสลงโดยบลอคเฉพาะคำว่า gun,amfetamine ,sex,hidden,nude,suck, เพียงเท่านี้เครื่องคอมที่ติดโปรแกรมข้างบนดังกล่าวก็จะไม่สามารถเข้าไปเวบที่มีคำดังกล่าวได้เลย เพราะว่าเวบที่เกี่ยวกับคำพวกนี้จะปรากฏอยู่ใน+++เกิ้ล ซึ่งเซียนที่ชอบนู้ดมักพิมพ์คำว่า แอบถ่าย ทางไทยก็อาจบลอคใส่ไวรัสคล้ายๆy2k โดยกำหนด เฉพาะคำว่า แอบถ่าย ฯลฯ เพียงเท่านี้ เวบเกี่ยวกับแอบถ่ายก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาใน+++เกิลต่อไป แต่ต้องมีโครงการให้เครื่องคอมทุกเครื่องในไทยติดโปรแกรมของมหาลัยรังสิตดังกล่าวก็จะไม่สามารถเข้าแคมฟรอกได้ และเวบไซด์ลามกทั่วโลกก็ถูกทำลายได้ถ้าไทยจัดประชุมให้ทุกประเทศเครื่องคอมของเขาติดโปรแกรมป้องกันดังกล่าว ประเทศไทยก็จะมีชื่อเสียงไปทั่วโลก และอยากขอความอนุเคราะห์ให้ปราบพวกเบอร์โทร1900 ซึ่งหาได้ใน+++เกิลพิมพ์คำว่าแอบถ่าย เพราะพวกนี้ลักลอบขายตัว1วันขายได้เฉลี่ยประมาณ80,000 คน ซึ่งเฉลี่ยคิดคนละ2000บาท ถ้าสวยมากจะตก5-8พันบาท ซึ่งไม่สามารถเก็บภาษีพวกนี้ได้ถ้าเก็บภาษีได้ไทยเราก็จะได้เงินเข้าประเทศไม่ต่ำกว่าปีละ3 แสนล้านบาทโดยเก็บภาษีภงด91หรือภาษีมูลค่าเพิ่ม7%เพราะคนทั่วไทย1วันเข้าไปอาบอบนวด3ล้านคน เที่ยวสาวครั้งละ1500ส่วนมากเข้าไปอาบอบนวดๆมักจะไม่ได้รับใบกำกับภาษีซึ่งถ้าเก็บมูลค่าเพิ่ม7%ได้ไทยเราจะรวยมาก แต่เบอร์1900อยากให้ล้มเลิกไม่ให้พวกนี้มีสาวสวยมาคอยบริการคุยกับแขกและลักลอบขายดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาช่วยชาติไทย ด้วยความเคารพอย่างสูง นายทศพล ธรรมเจริญอนันต์ องค์การพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งประเทศไทย

No comments: